Om uw organisatie AVG compliant te krijgen, werkt Slim Recht volgens een een 4-stappenplan. Hieronder wordt uitleg gegeven over de werkwijze:

Stap 1: Inventarisatie 

De eerste stap heeft als doel een beeld te krijgen van uw organisatie, waarbij vooral de focus wordt gelegd op uw bedrijfsprocessen, de risico’s en de bestaande privacymaatregelen.  

Slim Recht maakt de inventarisatie tijdens een gratis intake gesprek via telefonische afspraak. De inventarisatie vormt de basis voor een passende offerte. Deze is geheel vrijblijvend. 

Stap 2: Analyse

In stap 2 krijgt u duidelijkheid in welke onderdelen uw organisatie nog niet voldoet aan de AVG regels. U krijgt inzicht in de acties die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om risico’s te verhelpen, de gevonden gaten te dichten en passende maatregelen te implementeren. In deze stap wordt dieper ingegaan in de verwerkingen binnen uw organisatie en is het van belang dat Stakeholders betrokken worden. U kunt in deze stap denken aan:

 • Het verzamelen van alle verwerkingen voor het
  verwerkingsregister;
 • Betrekken van stakeholders, zoals de IT-specialist, managers, afdelingshoofden;
 • Scherp krijgen van afspraken met derden;
 • Inschatten van risico’s, al dan niet aan de hand van een Data Privacy Impact Assessment (DPIA).

Stap 3: Implementatie

In stap 3 gebeurt de implementatie van de essentiële onderdelen die van belang zijn voor AVG Compliance. Slim Recht ondersteunt en adviseert u in deze stap. U kunt hierbij denken aan de volgende onderdelen:

 • Creëren van bewustwording binnen de gehele organisatie (presentatie, workshops of e-learning);
 • Inrichten van het verplichte verwerkingsregister;
 • Aanstellen van een (verplichte) Functionaris Gegevensbescherming / privacy officer;
 • Opstellen van de verplichte privacyverklaring;
 • Introduceren van een beveiligingsbeleid (wat te doen bij een data-lek?);
 • Nemen van maatregelen, zoals het instellen van een beveiligde verbinding, installeren van cookiemelding en aanpassen van digitale formulieren.
 • Invoeren van opschoningsbeleid.

Fase 4: Monitoring

Gefeliciteerd, u bent bij de laatste stap aangekomen! Toch kunt u nu niet achter over gaan leunen in uw stoel. Want, de AVG eist namelijk dat alles ook goed geregeld blijft. Zie het net als een boekhouding binnen de organisatie! Om dit te waarborgen helpt Slim Recht u bij de sturing, toezicht en controle waar nodig is.  

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact op via 085-0606 086 of gebruik het invulformulier hiernaast op de website. U kunt ook mailen naar: info@slimrecht.nl.