De AVG verplicht organisaties om een register van verwerkingsactiviteiten, ofwel verwerkingsregister, bij te houden. 

Verplicht gebruik verwerkingsregister 

Als uw organisatie minder dan 250 personeelsleden heeft, geldt er in principe een vrijstelling voor het bijhouden van een verwerkingsregister, tenzij het gaat om: 

  1. Risicovolle verwerkingen;
  2. Structurele verwerkingen;
  3. Verwerkingen van bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens. 

In de praktijk zullen vrijwel alle organisaties verplicht zijn het verwerkingsregister bij te houden. Er is namelijk binnen een organisatie altijd wel sprake van structurele verwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan klant-, leverancier- of personeelsgegevens. 


Waarom is een verwerkingsregister nodig?

Ten eerste is het verwerkingsregister van belang om te kunnen aantonen dat u de verplichtingen vanuit de AVG naleeft. U dient hierin bij te houden welke persoonsgegevens u gebruikt, voor welk doel, waar en hoe u ze opslaat en met wie u ze eventueel deelt.

Het is niet alleen een verplichting, maar het dwingt u als ondernemer om stil te staan op de manier waarop u omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van uw klanten, relaties en personeel (win-win situatie). 

Daarnaast hebben personen van wie u gegevens verwerkt (betrokkenen) het recht u te vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen. Het register is een belangrijk hulpmiddel om aan deze verplichting te voldoen.


“Een verwerkingsregister is in iedere organisatie anders, want elke organisatie is toch uniek?”

Elke organisatie is anders, het verwerkingsregister dus ook. U volstaat meestal niet met het “knippen-en-plakken” van een voorbeeldregister op Internet. Als uw register niet of onvoldoende voldoet aan de eisen van de AVG kunt u geconfronteerd worden met boetes vanuit de toezichthouder.

Voorkom problemen. Slim Recht kan u adviseren bij het opstellen van een verwerkingsregister dat passend is voor úw organisatie! 


Maak een afspraak voor een Gratis AVG intake

Bent u benieuwd naar de kosten? Dit is geheel afhankelijk van het aantal en soort verwerkingsactiviteiten binnen uw organisatie. Tijdens een vrijblijvend en Gratis AVG intake, wordt een inventarisatie gemaakt.

Neem contact op via 085-0606 086 of gebruik het invulformulier hiernaast op de website. U kunt ook mailen naar: info@slimrecht.nl.