Voor wie? MKB|ZZP

Organisaties die samenwerken met andere organisaties of diensten afnemen van andere organisaties, waarbij persoonsgegevens ten behoeve van de andere organisatie worden verwerkt.

  • De organisatie die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt is de verwerkingsverantwoordelijke.
  • De andere organisatie die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt is de verwerker

Let op: een verwerkersovereenkomst is niet nodig als beide partijen zelf het doel en middelen bepalen. Zij zijn dan gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk. Het is dan wel verstandig om hier afspraken over vast te leggen in bijv. de algemene voorwaarden of samenwerkingsovereenkomst. 


Wat is een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst leggen organisaties, waarvan de één verwerkeringsverantwoordelijke is en de ander de verwerker, afspraken vast over de bescherming van persoonsgegevens die zij met elkaar delen. U kunt hierbij denken aan vastleggingen over het onderwerp en de duur van de verwerking, om welke type persoonsgegevens en categorieën betrokkenen het gaat, de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, hoe de beveiliging is geregeld, geheimhouding, etc.

Voorbeelden van verwerkers: salarisadministratiekantoor, hostingbedrijf, software leveranciers, virtual assistenten… 


Waarom een verwerkersovereenkomst?

U bent als organisatie verplicht om na te gaan of de andere partij waarmee u samenwerkt, of waaraan u diensten uitbesteedt, voldoet aan de AVG. Doet u dit niet, dan kunt u boetes, schadeclaims en imagoschade riskeren. U heeft namelijk vanuit de AVG namelijk een inspanningsplicht, om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, ook als u deze dus deelt met andere organisaties. 

Conclusie: het is cruciaal dat u met de andere Partij afspraken maakt over de verantwoordelijkheden, rechten en aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 


Hoe kan Slim Recht u hierbij helpen?

Veel organisatie twijfelen of zijn zich er niet van bewust dat zij verplicht zijn een verwerkersovereenkomst te sluiten. Heel logisch, de AVG is geen makkelijke materie! Slim Recht analyseert uw positie als organisatie, wanneer u samenwerkt met andere partijen en adviseert of een verwerkersovereenkomst nodig is of andere stappen nodig zijn (aanpassen algemene voorwaarden of hoofdovereenkomst). 

Slim Recht maakt verwerkersovereenkomsten op maat.
Voor verwerkers: standaard/basis overeenkomsten die niet hoeven te worden ondertekend, maar onderdeel uitmaken van de hoofdovereenkomst.
Voor Verwerkingsverantwoordelijken: losse verwerkersovereenkomsten, die door elke Verwerker afzonderlijk moet worden ingevuld en ondertekend. 


Voor welke branches? 

  • MKB: ICT-bedrijven, administratiekantoren, zorgbemiddelingsbureau, marktonderzoekbureaus, etc. 
  • ZZP: hostingbedrijf, zorgprofessionals, Virtual Assistent, evenementenplanner, …

Wat zijn de kosten? 

op aanvraag. 

Werkwijze:
een gratis intake gesprek concept document  feedback/toelichting ⇒ definitief document (evt. met logo/huisstijl). 


Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Of een afspraak inplannen voor een gratis intake? 

Neem contact op via het contactformulier hiernaast op de website. U kunt ook mailen naar: info@slimrecht.nl.