Heeft u al een privacyverklaring? Meestal plaatst u zo’n verklaring op uw website. In de privacyverklaring geeft u aan op welke wijze u persoonsgegevens verzamelt en wat u met de gegevens doet. De AVG stelt de privacyverklaring verplicht! Maar aan welke eisen moet een privacyverklaring exact voldoen? 

Inhoud privacyverklaring

Een standaard privacyverklaring bevat de volgende elementen:

  • Uw naam
  • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens
  • Of er toestemming nodig is voor dit doel
  • Andere redenen waarom persoonsgegevens worden verzameld (bijv. voor een overeenkomst)
  • De bewaartermijnen van persoonsgegevens
  • De wijze waarop de persoonsgegevens worden beveiligd.
  • De partijen die persoonsgegevens (binnen of buiten de EU) ontvangen
  • Gebruik van cookies
  • Omschrijving van de rechten de betrokkenen (klanten)
  • Uitleg over klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De privacyverklaring moet duidelijk en in eenvoudige taal schriftelijk worden vastgelegd.

Wist u dat de privacyverklaring een verplicht onderdeel is vanuit de AVG?

De privacyverklaring is een instrument waarmee u aantoont dat u voldoet aan de verplichtingen van de AVG en wordt geheel op maat voor u opgesteld.

De privacyverklaring geldt vrijwel voor iedere organisatie, zelfs als u enkel gegevens in een klantenbestand vastlegt.

Wilt u meer informatie over de privacyverklaring?

Neem contact op via 085-0606 086 of gebruik het invulformulier hiernaast op de website. U kunt ook mailen naar: info@slimrecht.nl.