Deze privacyverklaring heeft Slim Recht voor u opgesteld met als doel om u te informeren op welke wijze zij omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens (uw privacy).

Slim Recht staat voor een professionele en betrouwbare dienstverlening en is graag transparant. Zij doet er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.  


Welke persoonsgegevens kan Slim Recht van u verwerken en waarom?

1. Verbeteren van de website

Wanneer u de website bezoekt, maakt Slim Recht gebruik van uw IP-adres. Slim Recht ziet dit als een gerechtvaardigd belang, omdat de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk is voor een goede werking van de website én geen inbreuk maakt op uw privacy. Meer informatie leest u hierna onder “cookies”.

2. Om contact met u te kunnen opnemen

Indien u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opneemt, of het contactformulier invult, verwerkt kan Slim Recht uw: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel persoonsgegevens die u zelf verstrekt. Het is een gerechtvaardigd belang dat Slim Recht deze persoonsgegevens gebruikt, om zo uw vraag te kunnen beantwoorden of te reageren op uw mededeling of reactie.

3. Om diensten aan u te verlenen

Wanneer Slim Recht een overeenkomst met u afsluit, verwerkt zij uw: voor- en achternaam, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, project/casegegevens, burgerservicenummer en financiële gegevens. 

Slim Recht verwerkt deze persoonsgegevens ook vanwege wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen om administratieve handelingen te verrichten. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen van eventuele geschillen. Dit ziet Slim Recht ook als een gerechtvaardigd belang


Bewaarperiode

Slim Recht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doeleinden te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Slim Recht hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

    1. Persoonsgegevens die worden gebruikt voor administratieve handelingen: 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (Wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
    2. Persoonsgegevens die worden vastgelegd vanuit de dienstverlening: afhankelijk van het aard van het project of case, minimaal 1 jaar vanaf  afronding van de dienst. Er kunnen bepaalde termijnen met u worden afgesproken.  

Met wie kan Slim Recht uw persoonsgegevens delen? 

Slim Recht deelt uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Slim Recht heeft verwerkersovereenkomsten met de andere organisatie(s) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Slim Recht heeft bijvoorbeeld een verwerkersoverenkomst met de IT- en softwareleveranciers.


Hoe beveiligt Slim Recht uw persoonsgegevens?

Slim Recht gebruikt een versleutelde website (SSL-encryptie), welke is te herkennen aan: https:// (Secure Socket Layer). Gegevens die via de website worden verstuurd, kunnen niet zomaar worden onderschept. Daarnaast worden uw persoonsgegevens, zowel fysiek als digitaal, beveiligd opgeslagen. 


Cookies  

Bij uw eerste bezoek aan de website ontvangt Slim Recht bepaalde gegevens van u, zoals de webbrowser van uw computer, smartphone of tablet. Slim Recht bewaart deze gegevens in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden genoemd. Bij een volgend bezoek op de website herkent Slim Recht uw browser en kan zij de functies van de website op u afstemmen.

Slim Recht gebruikt alleen functionele (first party) cookies. Dit is voor het verbeteren van uw gebruikerservaring van de website. Het gaat om een sessie cookie, die geen inbreuk maakt op uw privacy en noodzakelijk is voor een goede werking van de website. 


Links 

Slim Recht maakt gebruik van externe links, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Slim Recht is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Welke rechten heeft u vanuit de AVG?

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens Slim Recht van u verwerkt (inzagerecht), maar ook het recht om foutieve persoonsgegevens door Slim Recht te laten corrigeren. In sommige gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn verouderd. De verwerking van uw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt.

Indien er sprake is van een door u verleende toestemming bij de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het contactformulier of per e-mail naar: info@slimrecht.nl. Slim Recht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.


Heeft u een vraag of een klacht? 

Heeft u een vraag of klacht? Neem dan gerust contact op. 

Een klacht kunt u ook rechtstreeks indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier meer over


Slotopmerking

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juli 2019. Slim Recht kan de privacyverklaring aanpassen. Op de website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd.