Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het zaken doen.
Het is echter ook in uw belang dat afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. Het gebeurt te vaak dat er tussen organisaties onduidelijkheid ontstaat over gemaakte afspraken en het mis gaat. De relatie raakt ontwricht. Heel jammer….

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet wordt nageleefd.


Hoe kan Slim Recht u hierbij helpen? 


U kunt hierbij denken aan:

Algemene voorwaarden
Samenwerkingsovereenkomsten
Overeenkomst van opdracht
Geheimhoudingsverklaring
Quit Claims (fotografen)
On Site Support