Hoe kunnen we uw organisatie AVG compliant krijgen?

Slim Recht werkt volgens een 4-stappenplan. Hieronder wordt uitleg gegeven over de werkwijze:


Stap 1: Inventarisatie 

In deze eerste fase, wordt in kaart gebracht in hoeverre uw organisatie (al) voldoet aan de privacywetgeving. Welke persoonsgegevens worden binnen de organisatie verwerkt, waarom, en hoe worden deze beschermd?  

Dit gebeurt aan de hand van een gratis Intakegesprek (telefonisch of videochat) en/of een AVG|Privacy Scan.

De focus wordt vooral gelegd op uw bedrijfsprocessen, de risico’s en de bestaande privacymaatregelen. Op basis van de inventarisatie, kan Slim Recht u voorzien van een passende offerte.


Stap 2: Analyse (=resultaat AVG|Privacy Scan)

In stap 2 krijgt u duidelijkheid in welke onderdelen uw organisatie nog niet voldoet aan de AVG regels. U krijgt inzicht in de acties die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om risico’s te verhelpen, de gevonden gaten te dichten en passende maatregelen te implementeren. In deze stap wordt dieper ingegaan in de verwerkingen binnen uw organisatie en is het van belang dat Stakeholders worden betrokken. U kunt in deze stap denken aan:

 • Het verzamelen van alle verwerkingen voor het 
  verwerkingsregister;
 • Betrekken van stakeholders, zoals de IT-specialist, managers, afdelingshoofden;
 • Scherp krijgen van afspraken met derden;
 • Inschatten van risico’s, al dan niet aan de hand van een Data Privacy Impact Assessment (DPIA).

Stap 3: Implementatie

In stap 3 gebeurt de implementatie van de essentiële onderdelen die van belang zijn voor AVG Compliance. Slim Recht ondersteunt en adviseert u in deze stap. U kunt hierbij denken aan de volgende onderdelen:

 • Creëren van AVG Awareness binnen de gehele organisatie (presentatie, workshops of webinar);
 • Inrichten en opzetten van het verplichte verwerkingsregister;
 • Indien nodig; Aanstellen van een (verplichte) Functionaris Gegevensbescherming / privacy officer;
 • Opstellen van de verplichte privacyverklaring;
 • Introduceren van een beveiligingsbeleid (wat te doen bij een data-lek?);
 • Privacy Tools  inzetten, zoals het instellen van een beveiligde verbinding, installeren van cookiemelding, aanpassen van digitale formulieren, software, opschoningsbeleid.

Fase 4: Monitoring

Gefeliciteerd, u bent bij de laatste stap aangekomen! Let op: u kunt nu niet achter over gaan leunen in uw stoel. Want, de AVG eist namelijk dat alles ook goed geregeld blijft. Zie het net als een boekhouding binnen de organisatie!

Slim Recht helpt u met Privacy Officer Support om de AVG te waarborgen (sturing, toezicht en controle waar nodig is).  


Wat zijn de tarieven? 

De tarieven zijn geheel afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de sector/branche waarin u actief bent. Sommige producten hebben vaste prijzen. Neem contact op met Slim Recht voor het opvragen van een offerte.


Wilt u meer informatie over AVG|Privacy diensten? Of een afspraak inplannen voor een gratis intake? 

Neem contact op via het contactformulier hiernaast op de website. U kunt ook mailen naar: info@slimrecht.nl.