Slim Recht ontzorgt en geeft MKB|ZZP op een laagdrempelige manier inzicht in de gevolgen van de AVG binnen de organisatie! 

De AVG is geen makkelijke materie. Ook vanuit de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt niet altijd even duidelijk voorlichting gegeven over wat specifiek voor uw organisatie van toepassing is en hoe u het beste kan omgaan met de privacyregels. Slim Recht heeft als ervaring dat veel organisaties door te weinig kennis van de AVG regels ontwijkgedrag vertonen en hiermee niet voldoen aan de wetgeving. Dit is echter niet nodig. 

Bent u benieuwd:

  • in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG?
  • welke verplichte onderwerpen (nog) aandacht nodig hebben en waar de meeste risico’s zitten?
  • wat niet mag, of op een andere manier nog wel mogelijk is?
  • of u boetes, maar vooral imagoschade riskeert?

Doe dan snel de AVG|Privacy Scan voor € 75,- (excl. btw) !


Voorwaarden voor de AVG|Privacy Scan

Hieronder vind u de spelregels van de AVG|Privacy Scan:

  • De AVG|Privacy Scan is uitsluitend voor MKB en ZZP;
  • U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail;
  • Het is van belang dat u de vragen van tevoren zo volledig mogelijk invult, zodat Slim Recht kan starten met de inventarisatie;
  • U krijgt een uitnodiging om telefonisch of via een videovergadering aanvullende vragen te beantwoorden;
  • U ontvangt na afloop van het gesprek binnen 2 werkdagen een rapportage waarin helder wordt beschreven op welke punten uw organisatie nog niet aan de AVG regels voldoet en hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost;
  • Indien gewenst en van toepassing, is de rapportage voorzien van een passende offerte, welke na ontvangst 14 dagen geldig is. 

De AVG|Privacy Scan komt u ten goede wanneer u de vragen zo volledig mogelijk beantwoordt. 


Start met de AVG|Privacy Scan

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Uw telefoonnummer*

Naam van uw organisatie*

Naam van uw website

Omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten*

Eventueel toelichting of aandachtspunten

Slim Recht neemt snel contact met u op voor het maken van een afspraak voor de AVG|Privacy Scan. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Lees voor meer informatie de privacyverklaring.